KRS 0000254936

PODARUJ SWÓJ 1% DLA WIOSKI SERCA


Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II”


Cel Fundacji

Budowa „żywego" pomnika wdzięczności dla Papieża Jana Pawła II; Pomoc sierotom rzeczywistym i społecznym; Budowa Domu Seniora ... Wioska Serca, jaka wyrośnie w Katowicach będzie pierwszym takim miejscem na Śląsku.

Drodzy Przyjaciele „Wioski Serca”

Na świecie jest wiele dzieci, którym brak miłości i ciepła, bo los umieścił ich w domach dziecka. Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” chce stworzyć im małe Betlejem, dać ciepło rodzicielskiego domu. Zapraszamy do współpracy i pomocy wszystkich ludzi dobrego serca. Przyjaciołom „Wioski Serca”,

ofiarodawcom, wspierającym nasze dzieło modlitwą serdecznie dziękujemy. Ofiary na budowę „Wioski Serca” składać można na konto:

ING BANK ŚLĄSKI 91 1050 1214 1000 0023 0413 5888

Wioska Serca - żywy pomnik Jana Pawła II.  Zapraszamy do współpracy.

I TY MASZ SERCA, na które czekają inni ...


Misja Fundacji

Misją Fundacji jest wybudowanie „Wioski Serca" dla rodzinnych domów dziecka, jako środowiska najbardziej zbliżonego do warunków domu rodzinnego, oraz domu seniora.